Auf Weiss II (1923)

Auf Weiss II (1923)

Sku: Co-08704-45-DB5-10

1 in stock (can be backordered)

หมอนอิงแบรนด์ Jules Pansu ทอยกลายแบบพิเศษ นำเข้าจากฝรั่งเศส ลายนามธรรม AUF WEISS II (1923) ของจิตกรเอกระดับโลกอย่าง Kandinsky โดยลิขสิทธิ์ถูกต้อง

กว้าง 45 ซม.
ยาว 45 ซม.

฿4,750.00

1 in stock (can be backordered)