[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″]

การรับประสินค้าจาก ULS Online Shop

[/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

การรับประกันสินค้า

ทางบริษัท UTEX Living Square ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านกับเรา โดยเรามีการรับประกันสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ให้คุณตลอด 1 ปี เพื่อดูแลสินค้าของคุณให้อยู่คู่กับบ้านสวยไปอีกนาน
ขอแค่คุณแสดง “ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับประกันสินค้า” เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือ ใบรับประกันสินค้ามาแสดง

“เพื่อความสะดวกในการบริการ ติดต่อ Customer Service เบอร์ 02-6404455 กด 5

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30น.”

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.) รับประกันสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ตลอด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งสินค้าถึงลูกค้า และลูกค้าเซ็นตรวจรับ
เรียบร้อย โดยแสดง “ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับประกันสินค้า” ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวมาแสดง

2.) การรับประกันสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันหากพบความเสียหายเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติที่ไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตหรือความบกพร่องในการใช้วัสดุ

3.) การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ระวัง หรือ การใช้งานผิดประเภท รอยขีดข่วน คราบสกปรกและรอยเปื้อน สินค้าที่ดัดแปลงประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุไขการใช้งาน สินค้าขึ้นรา ขึ้นสนิม สินค้า Clearance Sale และสินค้าที่ถูกนำไปใช้งานเพื่อธุรกิจการค้า

4.) การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการซ่อมแซม ค่าขนส่ง ค่าขนย้าย ค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่

5.) หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือ

ซ่อมแซมสินค้า หรือ ดำเนินการตามความเหมาะสมโดยไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีสินค้าเป็นชุดเกิดความ

เสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น

6.) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้วินิจฉัยว่าสินค้านั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

7.) การเคลื่อนย้ายสินค้าไม่อยู่ในขอบเขตรับประกัน

8.) หากมีการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ของสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันสิ้นสุด และในกรณีเอกสารสูญหายบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่

9.) การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซด์ โปสเตอร์ แผ่นพับใบปลิว แคตตาล็อค หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯกับสินค้าที่ได้รับ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]