มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักถึง ความทุกข์ ความยาก ลำบาก ราษฎรของพระองค์ ที่พิการ ทุพพลภาพ ที่เสียสละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติ ควรได้รับการช่วยเหลือ ตลอดจนครอบครัวของเขา เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง แก่ชีวิตของเขาให้มีอาชีพ และมีรายได้ในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ บริษัท ยูเท็กซ์ ลิฟวิ่งสแควร์ จำกัด นำโดย คุณธัชชัย กิตติจารุกำจร กรรมการผู้จัดการ มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคชิ้นผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ในแบรนด์ของผ้า ZOFT จำนวน 14 ลัง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มอบให้กับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดหน่วยพัฒนาอาชีพ ด้านงานตัดเย็บ

เพื่อที่จะนำชิ้นผ้าเหล่านั้น ส่งต่อไปยังบุคคลกรที่เขาต้องการ ไปใช้ทำประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์งานผ้า เช่น หมอนอิง กระเป๋าแบบต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์ด้วยผ้า รวมถึงเป็นของที่ระลึกต่าง ๆ ต่อไป

นี่คือหนึ่งในโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ที่ UTEX Living Square ทำอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์และลูกค้าทุกท่าน ที่ทำให้เกิดโครงการดี ๆ เช่นนี้ค่ะ

Leave a comment