Tune Hotels

Tune Hotels

“โรงแรมที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย ได้ให้ความไว้วางใจเลือกผ้าม่านและผ้าโปร่ง

จาก Zoft The Fabric Gallery มาเป็นส่วนนึงในการตกแต่งห้องพักทำให้บรรยากาศในห้องพัก

ดูโปร่ง โล่ง สบายแต่คงไว้ซึ่งความรู้สึกอบอุ่นเหมาะกับการเข้าพักได้เป็นอย่างดี”

Date

June 20, 2017

Project URL

https://www.ulsliving.com/portfolio/tune-hotels/

Categories