Riva Arun

Riva Arun Bangkok Boutique Hotel

“Riva Arun Bangkok Boutique Hotel สุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ

ของแบรนด์ Zoft The Fabric Gallery นอกจากผู้เข้าพักจะสามารถมองวิวแม่น้ำชิลๆ ได้จากในห้องนอนแล้ว

ยังได้เห็นทัศนียภาพอันแสนงดงามของวัดอรุณราชวรารามอีกด้วย ที่สำคัญ Riva Arun Bangkok

ยังมีการตกแต่งอย่างสวยงามสุดตระการตาที่แฝงกลิ่นอายความเป็นไทยและความคลาสสิคที่ผสมผสานกันได้อย่างดีเยี่ยม

รวมถึงการเลือกใช้ผ้าม่านและผ้าโปร่งจาก Zoft The Fabric gallery ได้เหมาะสำหรับห้องพักแต่ละห้องได้อย่างลงตัว

ทำให้ผู้เข้าพักสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหรูหรา อบอุ่น และนุ่มนวลอยู่ตลอดเวลา”

Date

June 20, 2017

Project URL

https://www.ulsliving.com/portfolio/riva-arun/