Dear Home Studio

DEAR  HOME  studio

“อีกหนึ่งผลงานคุณภาพที่เนรมิตสตูดิโอถ่ายภาพสไตล์สแกนดิเนเวียน

ให้ดูมีชีวิตชีวาด้วยผ้าม่านและผ้าโปร่งจาก Zoft The Fabric Gallery

สตูดิโอถ่ายภาพมักให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของแสง เพราะแสงทำให้อารมณ์ของภาพที่ถ่ายออกมา

ได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป การใช้ผ้าม่านและผ้าโปร่งจาก Zoft The Fabric Gallery

นอกจากจะใช้ประโยชน์ได้จริง และยังตอบโจทย์ของสตูดิโอที่ต้องการความสวยงามตรงตามสไตล์

และธีมที่วางไว้อีกด้วย ไม่ว่าสไตล์ของคุณเป็นแบบไหน Modern ,Classic, Chicหรือ Hipster

บอกมาคำเดียว Zoft The Fabric Gallery ของเราจัดให้ได้หมด”

Date

June 20, 2017

Project URL

https://www.ulsliving.com/portfolio/dear-home-studio/